Lea Cabrol

Titre :
  • CR-Charge de Recherche
Equipe :
  • MEB-Microbiologie Environnementale et Bioprocédés
Contact information
lea.cabrol_AT_mio.osupytheas.fr
+33-(0)4-86-09-05-58
Mediterranean Institute of Oceanography (MIO)
Campus de Luminy case 901
163 Av. de Luminy
13288 Marseille cedex 9

2024

There are 2 publications for the year 2024 :

2023

There are 6 publications for the year 2023 :

2022

There are 3 publications for the year 2022 :

2021

There are 3 publications for the year 2021 :

2020

There are 8 publications for the year 2020 :

2019

There is 1 publications for the year 2019 :
  • Global diversity and biogeography of bacterial communities in wastewater treatment plants

    Authors : Wu Linwei, Ning Daliang, Zhang Bing, Li Yong, Zhang Ping, Shan Xiaoyu, Zhang Qiuting, Brown Mathew Robert, Li Zhenxin, van Nostrand Joy, Ling Fangqiong, Xiao Naijia, Zhang Ya, Vierheilig Julia, Wells George, Yang Yunfeng, Deng Ye, Tu Qichao, Wang Aijie, Zhang Tong, He Zhili, Keller Jurg, Nielsen Per, Alvarez Pedro, Criddle Craig, Wagner Michael, Tiedje James, He Qiang, Curtis Thomas, Stahl David, Alvarez-Cohen Lisa, Rittmann Bruce, Wen Xianghua, Zhou Jizhong, Cabrol Léa,
    Read the publication

2018

There are 2 publications for the year 2018 :

2017

There are 2 publications for the year 2017 :

2016

There are 2 publications for the year 2016 :

2015

There are 4 publications for the year 2015 :

2014

There are 3 publications for the year 2014 :

2013

There are 2 publications for the year 2013 :

2012

There are 2 publications for the year 2012 :

2011

There is 1 publications for the year 2011 :

2010

There is 1 publications for the year 2010 :

2009

There is 1 publications for the year 2009 :

There is no resume for this user on HAL